Regulamin

Definicje najważniejszych pojęć zawartych w regulaminie:

Administrator – właściciel serwisu www.serpmonster.pl, którym jest firma Grupa Euro Maciej Heród, zarejestrowana pod nr 6666/2005; NIP: 6751211930.
Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna, która korzysta z serwisu www.serpmonster.pl.
Regulamin – niniejszy regulamin, który spełnia funkcję umowy pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem.
Serwis – serwis internetowy www.serpmonster.pl.
System – SerpMonster, czyli system pozwalający na sprawdzanie statystyk pozycji stron internetowych w wyszukiwarkach oraz oferujący szereg dodatkowych powiązanych z tym zagadnieniem funkcji i narzędzi.
Konto darmowe („konto free”) – darmowe konto, które umożliwia Użytkownikowi obserwowanie statystyk dla jednej domeny internetowej i na maksymalnie trzy słowa/frazy kluczowe. Konto darmowe nie posiada szeregu zaawansowanych funkcji i narzędzi oferowanych przez system, takich jak raportowanie, eksportowanie danych do plików i innych.
Konto płatne („konto dla agencji”) – płatne profesjonalne konto, które umożliwia Użytkownikowi korzystanie z wszystkich funkcji i narzędzi systemu.
Opcja „Serwer SerpMonstera” - w tej opcji sprawdzanie statystyk pozycji odbywa się za pośrednictwem serwerów Administratora.
Opcja „Własne proxy” - w tej opcji sprawdzanie statystyk pozycji odbywa się za pośrednictwem serwerów Użytkownika. Jednocześnie pozyskiwane w tej opcji dane przechowywane są na serwerach Administratora.

I. Ogólne warunki korzystania z serwisu

 1. Korzystanie z systemu wymaga rejestracji w serwisie, która jest jednoznaczna z podaniem wszelkich wymaganych danych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracji oraz przejściem całej procedury rejestracji.
 2. Rejestracja w serwisie jest darmowa i może jej dokonać każda pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna.
 3. Każdy Użytkownik może zarejestrować tylko jedno konto w serwisie.
 4. Korzystanie z systemu jest darmowe w przypadku konta darmowego.
 5. Korzystanie z systemu jest płatne w przypadku konta płatnego i zgodnie z cennikiem podanym w ogólnodostępnej zakładce serwisu „Cennik”.
 6. Płatność za usługi oferowane przez serwis następuje poprzez przelew bankowy lub system płatności online - PayU (zgodnie z zasadami określonymi przez PayU i dostępnymi w regulaminie na www.payu.pl).
 7. Dane osobowe Klientów , dokonujących płatności  za nabywane towary/produkty/usługi  są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, jako administratora danych  (60-324 Poznań, ul. Marcelińska 90), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań  Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A.
 8. Administrator na życzenie Użytkownika konta płatnego wystawia mu faktury VAT za usługi oferowane przez serwis.
 9. Użytkownik rejestrujący się w serwisie wyraża tym samym zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji od Administratora.

II. Ograniczenia gwarancji i odpowiedzialności

 1. Administrator oświadcza, że system spełnia wszystkie funkcje i zawiera wszystkie narzędzia opisane w ogólnodostępnej części serwisu. Jeżeli Użytkownik konta płatnego zgłosi Administratorowi niezgodność z w/w opisem, Administrator zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia zgłoszonej niezgodności.
 2. W przypadku korzystania z systemu w opcji „Własne proxy” Administrator nie ponosi odpowiedzialności za możliwe blokady dostępu lub inne problemy związane bezpośrednio z działaniem własnego serwera Użytkownika.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub problemy związane z użytkowaniem systemu w przypadku, gdy są one zależne od innych, niezależnych od Administratora podmiotów.
 4. Administrator zobowiązuje się do wykonywania regularnych backupów danych Użytkownika konta płatnego, a w przypadku utracenia tych danych do wypłacenia Użytkownikowi konta płatnego jednorazowego odszkodowania w wysokości kwoty ostatniego zasilenia konta w serwisie, jednak w kwocie nie większej niż 250 PLN brutto.
 5. Administrator nie odpowiada za mogące niekiedy występować różnice w wynikach sprawdzania pozycji pomiędzy danymi uzyskiwanymi za pomocą systemu, a analogicznymi danymi uzyskiwanymi przez Użytkownika inną drogą, ponieważ różnice te są spowodowane łączeniem się do innych data center wyszukiwarek.
 6. Każdy użytkownik łamiący Regulamin bądź działający w inny oczywisty sposób na niekorzyść systemu i/lub serwisu, może zostać dezaktywowany, ponadto jego konto może zostać usunięte wraz z historią śledzonych pozycji i bez prawa do odszkodowania.
 7. Każdy użytkownik konta darmoweego, który przez kolejnych 90 dni nie zaloguje się w serwisie traci możliwość śledzenia pozycji wcześniej dodanej domeny (zostaje one trwale usunięte wraz ze śledzonymi frazami). Ograniczenie to nie dotyczy konta płatnego.
 8. Administrator oświadcza, że dane na temat Użytkowników i monitorowanych domen są poufne i wykorzystywane jedynie w celu zapewnienia Użytkownikom świadczenia usług oferowanych przez System.

 

III. Postanowienia końcowe

 1. Każdy użytkownik korzystający z serwisu i/lub systemu akceptuje niniejszy Regulamin.
 2. Administrator ma prawo dokonywania zmian w Regulaminie, bądź w całym serwisie bez powiadamiania Użytkownika o wprowadzanych zmianach.
 3. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszego regulaminu okażą się z przyczyn niezależnych od Administratora nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia umowy będą nadal ważne, a Administrator i Użytkownik zobowiązują się do takiego ułożenia swoich spraw i wspólnych interesów, aby cele określone w niniejszej umowie zrealizować w inny, zgodny z prawem i możliwy do wykonania sposób.
 4. Niniejszy regulamin podlega prawu obowiązującemu w Polsce, bez względu na ewentualną sprzeczność pomiędzy przepisami prawa obowiązującymi w Polsce i w miejscu zamieszkania Użytkownika.
   
KONTAKT
Grupa Euro Maciej Heród
ul. Grunwaldzka 17,
31-524 Kraków
info@serpmonster.pl
+48 12 357-66-13
+48 796 800 088
Konto PayU - Jedno konto do zakupów
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. ×